In vé Dò - Cài đặt

Xổ Số Cào

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ sáu

Còn 17:00:56 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 4NX6NX5NX3NX12NX2NX
85507
G.Nhất
09681
G.Nhì
03790
53917
G.Ba
20926
31086
34274
91735
41574
37041
G.Tư
3147
7281
0582
1810
G.Năm
6174
9325
9861
5010
5976
9663
G.Sáu
661
456
229
G.Bảy
12
03
42
45

Hải Phòng - 03/12/21

0123456789
3790
1810
5010
9681
7041
7281
9861
661
0582
12
42
9663
03
4274
1574
6174
1735
9325
45
0926
1086
5976
456
3917
3147
5507
229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 14NP12NP15NP2NP7NP5NP
81610
G.Nhất
43572
G.Nhì
02830
70461
G.Ba
10642
43979
44974
44345
44745
54146
G.Tư
1308
4893
1941
9021
G.Năm
0564
8667
1756
5363
6795
2527
G.Sáu
376
932
698
G.Bảy
29
72
64
60

Hải Phòng - 26/11/21

0123456789
2830
60
1610
0461
1941
9021
3572
0642
932
72
4893
5363
4974
0564
64
4345
4745
6795
4146
1756
376
8667
2527
1308
698
3979
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 14NE9NE2NE3NE1NE4NE
68712
G.Nhất
13056
G.Nhì
06192
95012
G.Ba
99626
60787
11782
79716
23208
53805
G.Tư
0290
2799
2097
4884
G.Năm
9850
6342
4004
8986
6207
3442
G.Sáu
222
826
366
G.Bảy
03
82
30
28

Hải Phòng - 19/11/21

0123456789
0290
9850
30
6192
5012
1782
6342
3442
222
82
8712
03
4884
4004
3805
3056
9626
9716
8986
826
366
0787
2097
6207
3208
28
2799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 4MX5MX13MX7MX1MX15MX
04211
G.Nhất
71230
G.Nhì
58044
68437
G.Ba
80363
60261
49100
77271
53221
35588
G.Tư
7488
0466
1119
7107
G.Năm
9609
0695
9105
1244
0805
7957
G.Sáu
966
246
923
G.Bảy
49
72
93
12

Hải Phòng - 12/11/21

0123456789
1230
9100
0261
7271
3221
4211
72
12
0363
923
93
8044
1244
0695
9105
0805
0466
966
246
8437
7107
7957
5588
7488
1119
9609
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 7MP12MP1MP11MP15MP8MP17MP18MP
66152
G.Nhất
65766
G.Nhì
01610
37587
G.Ba
67850
21069
37289
61589
14790
10276
G.Tư
7588
5664
3897
5600
G.Năm
2409
1347
2403
8443
9588
4431
G.Sáu
334
575
643
G.Bảy
38
02
90
85

Hải Phòng - 05/11/21

0123456789
1610
7850
4790
5600
90
4431
02
6152
2403
8443
643
5664
334
575
85
5766
0276
7587
3897
1347
7588
9588
38
1069
7289
1589
2409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 1ME5ME8ME6ME15ME14ME
67635
G.Nhất
83186
G.Nhì
46576
75207
G.Ba
37607
90787
01471
41670
48558
10786
G.Tư
6447
0420
5042
5225
G.Năm
5635
4481
0743
6322
5141
0007
G.Sáu
967
431
346
G.Bảy
96
09
43
65

Hải Phòng - 29/10/21

0123456789
1670
0420
1471
4481
5141
431
5042
6322
0743
43
5225
5635
65
7635
3186
6576
0786
346
96
5207
7607
0787
6447
0007
967
8558
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 10LX5LX4LX3LX13LX2LX
56628
G.Nhất
23615
G.Nhì
74574
50353
G.Ba
31166
16493
70266
79071
61860
04844
G.Tư
1960
3013
8505
0372
G.Năm
3329
3862
4607
9661
8165
8670
G.Sáu
220
319
205
G.Bảy
17
82
79
06

Hải Phòng - 22/10/21

0123456789
1860
1960
8670
220
9071
9661
0372
3862
82
0353
6493
3013
4574
4844
3615
8505
8165
205
1166
0266
06
4607
17
6628
3329
319
79
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me