In vé Dò - Cài đặt

Xổ Số Cào

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội

Đang chờ xổ số Hà Nội lúc 18:10': 06/08/2020. Còn 09:54:20 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9MN7MN1MN5MN14MN13MN
02836
G.Nhất
17739
G.Nhì
83199
41288
G.Ba
39790
00210
40555
56056
67292
22705
G.Tư
4384
5028
9522
4619
G.Năm
3983
6315
5489
1832
5554
6959
G.Sáu
264
195
824
G.Bảy
65
35
36
49

Hà Nội - 03/08/20

0123456789
9790
0210
7292
9522
1832
3983
4384
5554
264
824
0555
2705
6315
195
65
35
6056
36
2836
1288
5028
7739
3199
4619
5489
6959
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 10MS8MS12MS15MS9MS11MS
45563
G.Nhất
38211
G.Nhì
20937
32223
G.Ba
31881
13631
48786
42172
28213
88641
G.Tư
0111
1000
8121
9412
G.Năm
2904
4170
0402
8438
3172
9489
G.Sáu
114
064
041
G.Bảy
95
97
23
39

Hà Nội - 30/07/20

0123456789
1000
4170
8211
1881
3631
8641
0111
8121
041
2172
9412
0402
3172
2223
8213
23
5563
2904
114
064
95
8786
0937
97
8438
9489
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 14MV3MV10MV9MV13MV12MV
38931
G.Nhất
42099
G.Nhì
09443
44948
G.Ba
84149
74367
50336
32017
35777
13942
G.Tư
9483
2755
6068
7638
G.Năm
9890
4106
5089
2454
8514
2135
G.Sáu
050
836
691
G.Bảy
96
01
79
25

Hà Nội - 27/07/20

0123456789
9890
050
691
01
8931
3942
9443
9483
2454
8514
2755
2135
25
0336
4106
836
96
4367
2017
5777
4948
6068
7638
2099
4149
5089
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 11LA4LA14LA12LA7LA1LA
09592
G.Nhất
52844
G.Nhì
92361
06335
G.Ba
59230
11100
33507
91217
02232
16590
G.Tư
0521
7350
8656
0667
G.Năm
6455
3876
7405
2985
0335
2019
G.Sáu
867
442
932
G.Bảy
65
03
69
10

Hà Nội - 23/07/20

0123456789
9230
1100
6590
7350
10
2361
0521
2232
442
932
9592
03
2844
6335
6455
7405
2985
0335
65
8656
3876
3507
1217
0667
867
2019
69
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 11LD5LD8LD12LD2LD15lD
30629
G.Nhất
78151
G.Nhì
99590
45587
G.Ba
76427
21299
72150
92686
86789
60272
G.Tư
9471
9312
2405
1836
G.Năm
7137
7332
3335
0922
6462
4138
G.Sáu
348
029
206
G.Bảy
07
18
41
35

Hà Nội - 20/07/20

0123456789
9590
2150
8151
9471
41
0272
9312
7332
0922
6462
2405
3335
35
2686
1836
206
5587
6427
7137
07
4138
348
18
1299
6789
029
0629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 68LH11LH13LH5LH3LHLH
24511
G.Nhất
08388
G.Nhì
88927
12190
G.Ba
02608
03546
74997
56335
25684
31408
G.Tư
1775
6124
9739
2386
G.Năm
7182
4022
7325
1259
4890
6908
G.Sáu
867
065
857
G.Bảy
01
44
98
12

Hà Nội - 16/07/20

0123456789
2190
4890
01
4511
7182
4022
12
5684
6124
44
6335
1775
7325
065
3546
2386
8927
4997
867
857
8388
2608
1408
6908
98
9739
1259
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me