In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/06/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 18/06/2019
24 31 45 46 47 54 04
Giá trị Jackpot 1
70.095.625.050
Giá trị Jackpot 2
3.638.447.850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 70.095.625.050
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.638.447.850
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 511 500.000
Giải ba 3 số 12142 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 18/06/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6494
1
Giải nhì 1412
9552
5
Giải ba 9745
8136
5234
33
Giải KK 1  494
26
Giải KK 2   94
353
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  18/06/2019
8
 
2
1
 
0
8
0
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 18/06/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/06/2019

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ hai ngày  17/06/2019
2
 
4
5
 
4
5
0
Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 17/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
760
613
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
750
516
580
272
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
601
709
522
889
837
218
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
362
679
117
002
549
680
560
437
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 191 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 200 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 232 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 305 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 46
Giải sáu - 150K 396
Giải bảy - 40K 4435
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 17/06/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/06/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 16/06/2019
06 07 19 29 31 36
Giá trị Jackpot
15.332.578.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.332.578.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 634 300.000
Giải ba 3 số 11785 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  16/06/2019
0
 
7
9
 
9
9
6
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 16/06/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/06/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 15/06/2019
13 23 40 45 52 55 09
Giá trị Jackpot 1
67.915.717.950
Giá trị Jackpot 2
3.396.235.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 67.915.717.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.396.235.950
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 509 500.000
Giải ba 3 số 11183 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 15/06/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 4797
1
Giải nhì 7771
0247
9
Giải ba 5043
6945
5224
16
Giải KK 1  797
49
Giải KK 2   97
459
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  15/06/2019
7
 
4
1
 
4
7
6
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 15/06/2019
07
09
10
12
23
30
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 15/06/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/06/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 14/06/2019
02 12 16 36 37 45
Giá trị Jackpot
14.177.934.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.177.934.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 688 300.000
Giải ba 3 số 11136 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ sáu ngày  14/06/2019
1
 
1
2
 
9
5
7
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 14/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
692
768
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
978
595
745
411
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
466
153
141
753
065
864
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
165
373
319
496
295
671
293
241
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 104 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 130 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 244 Giải ba - 10Tr 20
Giải tư - 100K 258 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 67
Giải sáu - 150K 452
Giải bảy - 40K 3952
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 14/06/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/06/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 13/06/2019
06 09 15 22 29 53 25
Giá trị Jackpot 1
65.946.387.450
Giá trị Jackpot 2
3.177.421.450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 65.946.387.450
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.177.421.450
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 715 500.000
Giải ba 3 số 13177 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 13/06/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 3604
2
Giải nhì 9281
0352
9
Giải ba 9885
8812
3258
8
Giải KK 1  604
40
Giải KK 2   04
328
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ năm ngày  13/06/2019
7
 
5
6
 
2
4
7
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 13/06/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/06/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 12/06/2019
10 11 21 23 26 37
Giá trị Jackpot
13.115.937.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.115.937.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 683 300.000
Giải ba 3 số 11253 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ tư ngày  12/06/2019
5
 
8
4
 
9
3
9
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 12/06/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
813
400
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
672
507
158
053
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
249
469
646
494
888
311
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
989
867
067
748
588
298
028
396
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 51 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 163 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 265 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 343 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 325
Giải bảy - 40K 3692
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư Ngày 12/06/2019
04
10
22
23
26
29
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 12/06/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 11/06/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 11/06/2019
02 05 13 20 30 49 35
Giá trị Jackpot 1
64.349.594.400
Giá trị Jackpot 2
4.397.402.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 64.349.594.400
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.397.402.900
Giải nhất 5 số 14 40.000.000
Giải nhì 4 số 605 500.000
Giải ba 3 số 12825 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 11/06/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 8758
5
Giải nhì 1669
2461
6
Giải ba 7644
5386
9405
7
Giải KK 1  758
37
Giải KK 2   58
548
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  11/06/2019
8
 
7
3
 
3
1
3
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 11/06/2019
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me