In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 20/04/2024

Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 20/04/2024

02 06 35 43 45 47 14
Giá trị Jackpot 1
41.561.844.600
Giá trị Jackpot 2
3.325.342.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 41.561.844.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.325.342.950
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 670 500.000
Giải ba 3 số 15900 50.000

Kết quả Max3D Pro Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
213
707
2 Tỷ 0
Giải nhất
582
491
802
371
30Tr 0
Giải nhì
469
814
541
265
353
090
10Tr 6
Giải ba
409
652
803
775
411
615
666
979
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 43
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 608
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4826

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/04/2024

Kết quả Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 19/04/2024

02 03 20 21 32 33
Giá trị Jackpot
28.496.335.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28.496.335.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1288 300.000
Giải ba 3 số 22841 30.000

Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
400
736
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
226
212
454
631
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
641
669
445
154
183
867
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
484
923
347
270
385
460
322
141
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 18 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 52 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210K 60 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 96 Giải ba - 5Tr 13
Giải tư - 1Tr 44
Giải năm - 150K 312
Giải sáu - 40K 3767

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/04/2024

Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 18/04/2024

01 21 23 33 43 54 28
Giá trị Jackpot 1
38.633.758.050
Giá trị Jackpot 2
3.625.181.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38.633.758.050
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.625.181.100
Giải nhất 5 số 18 40.000.000
Giải nhì 4 số 729 500.000
Giải ba 3 số 14634 50.000

Kết quả Max3D Pro Thứ năm, ngày 18/04/2024

Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
109
661
2 Tỷ 0
Giải nhất
818
708
016
907
30Tr 0
Giải nhì
713
346
673
851
553
307
10Tr 5
Giải ba
330
318
111
510
880
011
381
134
4Tr 14
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 61
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 665
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4890

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/04/2024

Kết quả Mega 6/45 Thứ tư, ngày 17/04/2024

09 16 26 27 32 41
Giá trị Jackpot
25.900.366.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 25.900.366.000
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 1717 300.000
Giải ba 3 số 26880 30.000

Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 17/04/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
273
124
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
317
333
298
812
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
644
636
420
510
307
709
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
914
571
612
278
441
796
128
234
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 29 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 44 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210K 78 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 86 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 35
Giải năm - 150K 408
Giải sáu - 40K 3327

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/04/2024

Kết quả Power 6/55 Thứ ba, ngày 16/04/2024

03 05 32 40 46 50 37
Giá trị Jackpot 1
36.274.024.650
Giá trị Jackpot 2
3.362.988.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 36.274.024.650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.362.988.500
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 741 500.000
Giải ba 3 số 16464 50.000

Kết quả Max3D Pro Thứ ba, ngày 16/04/2024

Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
598
004
2 Tỷ 0
Giải nhất
016
277
022
489
30Tr 0
Giải nhì
807
358
380
556
362
268
10Tr 3
Giải ba
366
944
844
355
282
722
608
257
4Tr 12
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 57
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 445
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5892

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/04/2024

Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 15/04/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
157
349
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
832
311
228
735
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
650
867
963
236
487
513
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
300
819
478
882
979
692
611
094
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 93 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 75 Giải nhất - 40Tr 5
Giải nhì - 210K 111 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 143 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 49
Giải năm - 150K 778
Giải sáu - 40K 5907

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/04/2024

Kết quả Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 14/04/2024

07 12 16 29 42 45
Giá trị Jackpot
23.427.026.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.427.026.500
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1453 300.000
Giải ba 3 số 25874 30.000

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/04/2024

Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 13/04/2024

29 36 37 38 40 42 46
Giá trị Jackpot 1
33.007.128.150
Giá trị Jackpot 2
3.334.125.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33.007.128.150
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.334.125.350
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 787 500.000
Giải ba 3 số 16665 50.000

Kết quả Max3D Pro Thứ bảy, ngày 13/04/2024

Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
105
460
2 Tỷ 0
Giải nhất
358
325
624
888
30Tr 0
Giải nhì
977
340
489
725
564
824
10Tr 2
Giải ba
775
719
811
861
293
899
418
419
4Tr 20
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 58
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 511
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 5124
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me