In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 31/03/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 31/03/2020
12 19 40 41 43 53 23
Giá trị Jackpot 1
143.369.946.750
Giá trị Jackpot 2
3.643.539.800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 143.369.946.750
Jackpot 2 5 số + 1* 2 1.821.769.900
Giải nhất 5 số 26 40.000.000
Giải nhì 4 số 1413 500.000
Giải ba 3 số 28079 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 31/03/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 8034
...
Giải nhì 5078
0410
...
Giải ba 5691
5467
5783
...
Giải KK 1  034
...
Giải KK 2   34
...

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 30/03/2020

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 30/03/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
146
350
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
869
527
161
756
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
390
275
574
346
724
707
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
021
456
935
207
185
591
933
103
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 58 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 65 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 143 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 205 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 27
Giải sáu - 150K 308
Giải bảy - 40K 2644

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 29/03/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 29/03/2020
07 10 23 36 39 44
Giá trị Jackpot
14.287.347.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14.287.347.500
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 664 300.000
Giải ba 3 số 11464 30.000

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 28/03/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 28/03/2020
01 10 11 13 27 55 19
Giá trị Jackpot 1
137.578.088.550
Giá trị Jackpot 2
8.574.074.450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 137.578.088.550
Jackpot 2 5 số + 1* 1 8.574.074.450
Giải nhất 5 số 17 40.000.000
Giải nhì 4 số 1425 500.000
Giải ba 3 số 25967 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 28/03/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2095
...
Giải nhì 8657
2362
...
Giải ba 0259
9120
7291
...
Giải KK 1  095
...
Giải KK 2   95
...

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 27/03/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 27/03/2020
01 06 10 35 36 45
Giá trị Jackpot
13.089.171.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.089.171.500
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 11442 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 27/03/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
983
357
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
256
531
746
058
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
193
677
860
521
377
139
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
739
687
017
667
378
178
886
253
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 78 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 90 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 107 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 162 Giải tư - 5Tr 0
Giải năm - 1Tr 29
Giải sáu - 150K 309
Giải bảy - 40K 2248

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 26/03/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 26/03/2020
07 08 11 31 35 36 45
Giá trị Jackpot 1
130.391.512.500
Giá trị Jackpot 2
7.775.566.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 130.391.512.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 7.775.566.000
Giải nhất 5 số 25 40.000.000
Giải nhì 4 số 1124 500.000
Giải ba 3 số 24395 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 26/03/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 0391
5
Giải nhì 7927
0342
9
Giải ba 6164
9216
9929
10
Giải KK 1  391
19
Giải KK 2   91
521

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 25/03/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 25/03/2020
26 31 33 37 38 45
Giá trị Jackpot
15.800.249.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 15.800.249.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 675 300.000
Giải ba 3 số 11957 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 25/03/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
246
729
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
580
282
613
779
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
321
950
292
245
408
473
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
538
625
250
583
071
860
427
975
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 91 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 143 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 21
Giải sáu - 150K 197
Giải bảy - 40K 2097

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 24/03/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 24/03/2020
03 09 20 21 33 52 50
Giá trị Jackpot 1
123.683.187.000
Giá trị Jackpot 2
7.030.196.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 123.683.187.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 7.030.196.500
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 1396 500.000
Giải ba 3 số 26708 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 24/03/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 1257
4
Giải nhì 7548
2635
8
Giải ba 7366
4980
4906
6
Giải KK 1  257
28
Giải KK 2   57
279
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me