In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 20/04/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 20/04/2019
08 10 12 24 40 44 51
Giá trị Jackpot 1
119.957.842.650
Giá trị Jackpot 2
4.699.731.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 1 119.957.842.650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.699.731.700
Giải nhất 5 số 26 40.000.000
Giải nhì 4 số 1193 500.000
Giải ba 3 số 22314 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 20/04/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 0087
...
Giải nhì 0935
3447
...
Giải ba 2780
9847
9709
...
Giải KK 1  087
...
Giải KK 2   87
...
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  20/04/2019
2
 
1
0
 
9
6
0
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 20/04/2019
04
20
21
22
28
34
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 20/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/04/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 19/04/2019
01 04 05 12 17 21
Giá trị Jackpot
13.042.826.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.042.826.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 889 300.000
Giải ba 3 số 13140 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ sáu ngày  19/04/2019
4
 
9
8
 
4
9
7
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 19/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/04/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 18/04/2019
07 08 15 24 26 48 10
Giá trị Jackpot 1
117.272.637.300
Giá trị Jackpot 2
4.401.375.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 117.272.637.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.401.375.550
Giải nhất 5 số 14 40.000.000
Giải nhì 4 số 1079 500.000
Giải ba 3 số 22604 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 18/04/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 5338
10
Giải nhì 3754
1972
37
Giải ba 6072
5088
4729
12
Giải KK 1  338
64
Giải KK 2   38
735
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ năm ngày  18/04/2019
0
 
2
7
 
9
3
9
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 18/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/04/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 17/04/2019
07 11 21 25 30 44
Giá trị Jackpot
13.225.173.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 13.225.173.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 770 300.000
Giải ba 3 số 12946 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ tư ngày  17/04/2019
5
 
4
5
 
5
8
2
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư Ngày 17/04/2019
12
18
21
24
32
35
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 17/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/04/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 16/04/2019
16 29 32 33 52 53 05
Giá trị Jackpot 1
114.222.823.500
Giá trị Jackpot 2
4.062.507.350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 114.222.823.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.062.507.350
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 964 500.000
Giải ba 3 số 21556 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 16/04/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 3290
1
Giải nhì 3131
3813
3
Giải ba 5079
1159
5020
13
Giải KK 1  290
37
Giải KK 2   90
403
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  16/04/2019
1
 
8
8
 
2
5
6
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 16/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/04/2019

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ hai ngày  15/04/2019
0
 
7
8
 
4
0
8
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 15/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 14/04/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 14/04/2019
04 13 20 34 35 37
Giá trị Jackpot
44.071.252.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 44.071.252.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1015 300.000
Giải ba 3 số 19036 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  14/04/2019
9
 
3
2
 
9
2
5
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 14/04/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 13/04/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 13/04/2019
09 13 20 21 36 43 32
Giá trị Jackpot 1
110.883.292.950
Giá trị Jackpot 2
3.691.448.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 110.883.292.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.691.448.400
Giải nhất 5 số 9 40.000.000
Giải nhì 4 số 937 500.000
Giải ba 3 số 19103 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 13/04/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 0315
8
Giải nhì 8891
5969
12
Giải ba 8688
9886
0131
13
Giải KK 1  315
72
Giải KK 2   15
491
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  13/04/2019
7
 
2
0
 
5
5
1
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 13/04/2019
05
15
17
20
31
33
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 13/04/2019
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me