In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/12/2019

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 09/12/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
804
796
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
604
039
099
873
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
643
489
433
459
017
232
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
996
424
392
556
812
423
821
555
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 33 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 172 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 174 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 138 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 16
Giải sáu - 150K 203
Giải bảy - 40K 2941

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 08/12/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 08/12/2019
12 20 30 31 34 44
Giá trị Jackpot
30.329.123.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 30.329.123.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 932 300.000
Giải ba 3 số 15745 30.000

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/12/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 07/12/2019
07 18 38 42 47 51 08
Giá trị Jackpot 1
78.697.118.100
Giá trị Jackpot 2
3.872.441.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 78.697.118.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.872.441.400
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 861 500.000
Giải ba 3 số 14872 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 07/12/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2009
2
Giải nhì 4935
9249
4
Giải ba 9954
5131
4504
7
Giải KK 1  009
30
Giải KK 2   09
489

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/12/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 06/12/2019
02 20 26 35 43 45
Giá trị Jackpot
28.546.624.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28.546.624.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 873 300.000
Giải ba 3 số 14863 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 06/12/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
525
506
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
064
902
453
949
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
844
836
277
635
136
034
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
592
531
590
989
453
636
811
454
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 43 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 200 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 12
Giải sáu - 150K 296
Giải bảy - 40K 1981

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/12/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 05/12/2019
09 11 16 27 35 40 51
Giá trị Jackpot 1
76.939.767.750
Giá trị Jackpot 2
3.677.180.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 76.939.767.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.677.180.250
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 662 500.000
Giải ba 3 số 14493 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 05/12/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2838
3
Giải nhì 4190
8356
7
Giải ba 1601
0832
2572
10
Giải KK 1  838
23
Giải KK 2   38
560

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/12/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 04/12/2019
16 19 24 30 32 35
Giá trị Jackpot
26.950.480.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 26.950.480.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1019 300.000
Giải ba 3 số 16157 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 04/12/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
037
667
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
593
150
204
733
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
295
492
659
403
804
891
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
354
910
513
944
449
857
753
056
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 42 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 120 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 198 Giải tư - 5Tr 26
Giải năm - 1Tr 36
Giải sáu - 150K 263
Giải bảy - 40K 2281

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/12/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 03/12/2019
21 29 36 41 50 52 42
Giá trị Jackpot 1
75.051.358.950
Giá trị Jackpot 2
3.467.357.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 75.051.358.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.467.357.050
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 634 500.000
Giải ba 3 số 13394 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 03/12/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 5226
2
Giải nhì 4780
1089
27
Giải ba 3098
0360
3757
9
Giải KK 1  226
29
Giải KK 2   26
286

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 02/12/2019

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 02/12/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
230
703
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
691
465
662
133
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
607
212
865
099
045
895
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
232
932
442
898
627
330
200
303
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 142 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 166 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 210 Giải tư - 5Tr 8
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 276
Giải bảy - 40K 3092
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me