In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 28/07/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 28/07/2019
05 14 16 24 42 43
Giá trị Jackpot
21.025.187.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.025.187.500
Giải nhất 5 số 7 10.000.000
Giải nhì 4 số 776 300.000
Giải ba 3 số 12591 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  28/07/2019
4
 
8
2
 
7
2
9
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 28/07/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 27/07/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 27/07/2019
02 03 25 33 44 50 17
Giá trị Jackpot 1
33.976.192.350
Giá trị Jackpot 2
3.441.799.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33.976.192.350
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.441.799.150
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 372 500.000
Giải ba 3 số 7867 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 27/07/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6140
3
Giải nhì 8921
0799
6
Giải ba 8754
3665
8354
3
Giải KK 1  140
22
Giải KK 2   40
290
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  27/07/2019
5
 
1
6
 
5
9
1
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 27/07/2019
05
12
29
30
34
36
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 27/07/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 26/07/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 26/07/2019
05 14 16 22 25 33
Giá trị Jackpot
19.673.771.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19.673.771.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 763 300.000
Giải ba 3 số 13117 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ sáu ngày  26/07/2019
3
 
3
5
 
9
7
5
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 26/07/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
943
504
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
924
036
168
173
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
531
614
509
438
494
589
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
713
824
569
315
611
652
809
421
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 39 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 175 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 200 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 239 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 244
Giải bảy - 40K 3797
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ sáu ngày 26/07/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 25/07/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 25/07/2019
03 31 34 41 52 53 16
Giá trị Jackpot 1
32.670.348.600
Giá trị Jackpot 2
3.296.705.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 32.670.348.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.296.705.400
Giải nhất 5 số 2 40.000.000
Giải nhì 4 số 312 500.000
Giải ba 3 số 6720 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 25/07/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2304
8
Giải nhì 2568
8288
11
Giải ba 5561
0355
8116
15
Giải KK 1  304
32
Giải KK 2   04
342
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ năm ngày  25/07/2019
6
 
7
5
 
9
0
1
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 25/07/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 24/07/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 24/07/2019
20 22 25 39 44 45
Giá trị Jackpot
18.405.343.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.405.343.500
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 635 300.000
Giải ba 3 số 11869 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ tư ngày  24/07/2019
5
 
3
9
 
7
4
1
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 24/07/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
052
619
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
379
520
255
956
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
084
567
104
041
427
298
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
091
498
449
877
141
441
518
043
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 114 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 202 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 235 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 295 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 49
Giải sáu - 150K 474
Giải bảy - 40K 3977
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư Ngày 24/07/2019
04
17
20
21
25
35
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 24/07/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 23/07/2019

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 23/07/2019
05 10 21 32 39 52 41
Giá trị Jackpot 1
31.304.538.750
Giá trị Jackpot 2
3.144.948.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31.304.538.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.144.948.750
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 356 500.000
Giải ba 3 số 7958 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 23/07/2019
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2906
12
Giải nhì 4448
8594
8
Giải ba 9646
0238
1284
8
Giải KK 1  906
31
Giải KK 2   06
400
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  23/07/2019
5
 
8
5
 
4
9
5
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 23/07/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 22/07/2019

Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ hai ngày  22/07/2019
9
 
2
2
 
2
2
9
Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 22/07/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
648
986
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
796
015
520
866
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
203
577
790
388
625
789
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
344
005
340
889
034
157
253
986
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 98 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 191 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 221 Giải ba - 10Tr 15
Giải tư - 100K 278 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 63
Giải sáu - 150K 586
Giải bảy - 40K 4833
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 22/07/2019

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/07/2019

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 21/07/2019
07 08 10 24 33 44
Giá trị Jackpot
17.128.970.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 17.128.970.000
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 765 300.000
Giải ba 3 số 11969 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  21/07/2019
8
 
7
6
 
4
3
3
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 21/07/2019
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me