In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/07/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 07/07/2020
07 24 32 35 48 50 01
Giá trị Jackpot 1
70.362.637.500
Giá trị Jackpot 2
3.245.922.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 70.362.637.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.245.922.900
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 720 500.000
Giải ba 3 số 14501 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 07/07/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 4968
2
Giải nhì 5588
5142
8
Giải ba 9281
5407
6458
10
Giải KK 1  968
39
Giải KK 2   68
662

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 06/07/2020

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 06/07/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
751
930
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
113
110
483
970
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
184
066
634
736
740
780
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
090
977
978
105
560
184
473
124
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 38 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 96 Giải nhì - 40Tr 5
Giải ba - 210K 109 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 171 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 49
Giải sáu - 150K 329
Giải bảy - 40K 3488

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/07/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 05/07/2020
05 08 10 17 22 31
Giá trị Jackpot
21.412.184.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.412.184.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 892 300.000
Giải ba 3 số 14858 30.000

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/07/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 04/07/2020
03 09 10 18 29 45 36
Giá trị Jackpot 1
68.149.331.400
Giá trị Jackpot 2
3.853.016.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 68.149.331.400
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.853.016.050
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 817 500.000
Giải ba 3 số 16254 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 04/07/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 0561
1
Giải nhì 5697
1175
2
Giải ba 2101
3007
3592
11
Giải KK 1  561
18
Giải KK 2   61
350

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/07/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 03/07/2020
04 05 17 18 22 36
Giá trị Jackpot
19.920.010.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 19.920.010.500
Giải nhất 5 số 37 10.000.000
Giải nhì 4 số 930 300.000
Giải ba 3 số 14276 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 03/07/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
998
144
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
457
984
859
226
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
960
458
486
022
654
138
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
807
206
854
164
478
681
573
358
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 46 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 65 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 135 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 246 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 42
Giải sáu - 150K 340
Giải bảy - 40K 3279

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 02/07/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 02/07/2020
04 10 20 38 48 53 05
Giá trị Jackpot 1
66.366.603.300
Giá trị Jackpot 2
3.654.935.150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 66.366.603.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.654.935.150
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 524 500.000
Giải ba 3 số 11779 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 02/07/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 0419
9
Giải nhì 4102
2554
5
Giải ba 5833
4215
4358
33
Giải KK 1  419
53
Giải KK 2   19
513

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/07/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 01/07/2020
10 13 14 26 32 33
Giá trị Jackpot
18.717.334.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.717.334.500
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 729 300.000
Giải ba 3 số 14071 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 01/07/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
867
468
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
058
839
975
104
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
084
432
359
396
777
646
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
227
839
293
582
080
553
281
429
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 143 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 185 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 179 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 22
Giải sáu - 150K 416
Giải bảy - 40K 2903

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 30/06/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 30/06/2020
05 11 18 19 20 21 52
Giá trị Jackpot 1
64.312.813.650
Giá trị Jackpot 2
3.426.736.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 64.312.813.650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.426.736.300
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 798 500.000
Giải ba 3 số 15517 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 30/06/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6566
3
Giải nhì 3746
5091
2
Giải ba 4333
2059
7855
2
Giải KK 1  566
35
Giải KK 2   66
536
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me