In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 22/01/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 22/01/2020
01 15 16 34 36 42
Giá trị Jackpot
29.298.454.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 29.298.454.500
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1058 300.000
Giải ba 3 số 18459 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 22/01/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
305
384
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
320
920
903
394
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
025
056
519
117
861
462
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
161
282
158
518
527
368
676
979
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 54 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 135 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 238 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 15
Giải sáu - 150K 275
Giải bảy - 40K 2299

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/01/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 21/01/2020
14 31 45 47 52 54 13
Giá trị Jackpot 1
42.441.754.800
Giá trị Jackpot 2
6.030.452.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42.441.754.800
Jackpot 2 5 số + 1* 1 6.030.452.650
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 616 500.000
Giải ba 3 số 12814 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 21/01/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 0024
0
Giải nhì 1618
5125
14
Giải ba 3051
8074
6176
7
Giải KK 1  024
36
Giải KK 2   24
455

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 20/01/2020

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 20/01/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
241
623
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
714
645
832
300
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
630
510
947
791
311
180
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
801
518
526
336
160
714
647
217
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 2
Giải nhì - 350K 149 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 156 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 206 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 44
Giải sáu - 150K 488
Giải bảy - 40K 3374

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/01/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 19/01/2020
01 04 19 25 35 39
Giá trị Jackpot
25.510.108.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 25.510.108.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1251 300.000
Giải ba 3 số 19337 30.000

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 18/01/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 18/01/2020
13 18 19 23 32 43 11
Giá trị Jackpot 1
40.085.895.450
Giá trị Jackpot 2
5.768.690.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40.085.895.450
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.768.690.500
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 591 500.000
Giải ba 3 số 12650 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 18/01/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2008
...
Giải nhì 0896
9074
...
Giải ba 0468
5777
5352
...
Giải KK 1  008
...
Giải KK 2   08
...

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 17/01/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 17/01/2020
08 26 28 37 40 42
Giá trị Jackpot
23.200.768.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.200.768.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1044 300.000
Giải ba 3 số 18296 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 17/01/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
324
547
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
353
540
173
917
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
356
660
144
307
533
253
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
396
350
051
016
013
897
507
175
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 95 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 146 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 217 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 18
Giải sáu - 150K 210
Giải bảy - 40K 2472

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 16/01/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 16/01/2020
10 11 26 33 44 46 55
Giá trị Jackpot 1
38.298.729.900
Giá trị Jackpot 2
5.570.116.550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38.298.729.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.570.116.550
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 520 500.000
Giải ba 3 số 11815 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 16/01/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 5450
2
Giải nhì 6666
2202
30
Giải ba 5176
8569
2739
2
Giải KK 1  450
40
Giải KK 2   50
353

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 15/01/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 15/01/2020
02 08 19 31 38 44
Giá trị Jackpot
21.510.758.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 21.510.758.000
Giải nhất 5 số 29 10.000.000
Giải nhì 4 số 1037 300.000
Giải ba 3 số 18007 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 15/01/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
143
101
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
590
442
307
747
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
411
237
336
955
779
224
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
674
066
454
411
457
164
670
520
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 104 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 65 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 119 Giải ba - 10Tr 17
Giải tư - 100K 167 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 58
Giải sáu - 150K 410
Giải bảy - 40K 2358
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me