In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/06/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 04/06/2020
06 12 16 34 39 54 19
Giá trị Jackpot 1
45.728.364.900
Giá trị Jackpot 2
7.083.595.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 45.728.364.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 7.083.595.750
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 545 500.000
Giải ba 3 số 11203 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 04/06/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 2103
4
Giải nhì 5551
0603
1
Giải ba 1406
7182
9576
14
Giải KK 1  103
30
Giải KK 2   03
318

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/06/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 03/06/2020
01 15 17 19 40 43
Giá trị Jackpot
54.279.268.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 54.279.268.000
Giải nhất 5 số 25 10.000.000
Giải nhì 4 số 1241 300.000
Giải ba 3 số 21772 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 03/06/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
251
537
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
446
400
246
109
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
057
043
946
243
751
216
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
833
276
364
158
228
533
203
142
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 89 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 175 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 32
Giải sáu - 150K 347
Giải bảy - 40K 2808

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 02/06/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 02/06/2020
04 19 31 42 48 55 22
Giá trị Jackpot 1
44.372.894.250
Giá trị Jackpot 2
6.932.987.900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 44.372.894.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 6.932.987.900
Giải nhất 5 số 4 40.000.000
Giải nhì 4 số 512 500.000
Giải ba 3 số 10989 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 02/06/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 9145
6
Giải nhì 5254
2319
6
Giải ba 9254
2506
2756
21
Giải KK 1  145
53
Giải KK 2   45
257

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/06/2020

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 01/06/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
604
192
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
118
099
601
081
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
695
095
153
631
973
077
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
380
035
547
656
815
390
205
819
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 149 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 171 Giải tư - 5Tr 1
Giải năm - 1Tr 17
Giải sáu - 150K 348
Giải bảy - 40K 3716

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 31/05/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 31/05/2020
01 06 13 27 35 40
Giá trị Jackpot
49.640.083.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 49.640.083.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1327 300.000
Giải ba 3 số 20992 30.000

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 30/05/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 30/05/2020
12 13 41 42 48 53 20
Giá trị Jackpot 1
42.364.771.950
Giá trị Jackpot 2
6.709.863.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42.364.771.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 6.709.863.200
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 420 500.000
Giải ba 3 số 9378 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 30/05/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 8917
7
Giải nhì 8607
0254
7
Giải ba 9376
2606
3911
6
Giải KK 1  917
43
Giải KK 2   17
306

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 29/05/2020

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 29/05/2020
04 10 23 26 35 37
Giá trị Jackpot
45.537.563.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 45.537.563.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1270 300.000
Giải ba 3 số 20871 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 29/05/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
678
731
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
812
963
745
919
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
891
202
054
462
814
855
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
837
018
255
425
243
094
118
053
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 58 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 141 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 172 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 490
Giải bảy - 40K 2863

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 28/05/2020

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 28/05/2020
01 04 08 21 44 49 52
Giá trị Jackpot 1
40.722.802.950
Giá trị Jackpot 2
6.527.422.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40.722.802.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 6.527.422.200
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 434 500.000
Giải ba 3 số 10046 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 28/05/2020
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6321
0
Giải nhì 1712
7061
4
Giải ba 4394
8684
6300
2
Giải KK 1  321
47
Giải KK 2   21
286
Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me