In vé Dò - Cài đặt

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 04/06/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
760
239
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
917
354
075
838
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
587
620
853
955
796
229
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
404
984
799
759
443
037
411
158
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 67 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 488 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 113 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 309
Giải bảy - 40K 2972
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 02/06/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
104
555
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
481
038
421
922
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
968
549
999
769
669
529
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
533
030
277
237
993
935
314
928
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 53 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 567 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 8
Giải sáu - 150K 271
Giải bảy - 40K 2973
Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 31/05/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
678
743
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
664
443
734
903
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
454
700
610
746
790
278
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
485
513
531
732
793
087
909
304
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 36 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 173 Giải tư - 5Tr 12
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 487
Giải bảy - 40K 3118
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 28/05/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
101
040
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
720
248
242
461
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
530
336
082
060
037
696
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
731
226
182
087
060
952
030
290
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 37 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 164 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 165 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 23
Giải sáu - 150K 356
Giải bảy - 40K 2994
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 26/05/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
055
304
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
244
542
251
668
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
326
712
617
041
079
079
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
158
147
145
422
377
349
793
840
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 102 Giải nhì - 40Tr 5
Giải ba - 210K 127 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 186 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 36
Giải sáu - 150K 360
Giải bảy - 40K 3371

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me