In vé Dò - Cài đặt

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 17/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
023
769
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
668
327
671
187
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
851
452
307
068
725
423
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
462
603
248
667
733
183
342
566
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 58 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 197 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 665 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 362 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 41
Giải sáu - 150K 406
Giải bảy - 40K 4270
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 15/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
219
211
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
746
004
589
811
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
377
470
369
036
455
798
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
684
510
751
093
215
260
545
474
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 110 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 227 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 379 Giải tư - 5Tr 8
Giải năm - 1Tr 39
Giải sáu - 150K 514
Giải bảy - 40K 3676
Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 13/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
725
013
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
148
553
664
376
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
922
866
259
353
436
918
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
190
024
899
289
110
721
881
174
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 115 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 151 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 296 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 320 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 71
Giải sáu - 150K 614
Giải bảy - 40K 4399
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 10/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
656
843
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
042
466
498
631
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
309
898
019
729
115
696
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
725
756
894
424
426
209
085
635
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 68 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 140 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 241 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 301 Giải tư - 5Tr 7
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 406
Giải bảy - 40K 3728
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 08/05/2019
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
864
188
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
589
765
332
126
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
004
658
298
897
812
149
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
979
409
609
606
661
192
439
122
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 62 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 195 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 188 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 276 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 38
Giải sáu - 150K 436
Giải bảy - 40K 3742

Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me