In vé Dò - Cài đặt

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 06/07/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
751
930
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
113
110
483
970
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
184
066
634
736
740
780
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
090
977
978
105
560
184
473
124
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 38 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 96 Giải nhì - 40Tr 5
Giải ba - 210K 109 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 171 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 49
Giải sáu - 150K 329
Giải bảy - 40K 3488
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 03/07/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
998
144
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
457
984
859
226
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
960
458
486
022
654
138
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
807
206
854
164
478
681
573
358
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 46 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 65 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 135 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 246 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 42
Giải sáu - 150K 340
Giải bảy - 40K 3279
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 01/07/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
867
468
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
058
839
975
104
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
084
432
359
396
777
646
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
227
839
293
582
080
553
281
429
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 143 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 185 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 179 Giải tư - 5Tr 3
Giải năm - 1Tr 22
Giải sáu - 150K 416
Giải bảy - 40K 2903
Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 29/06/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
524
190
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
418
239
670
332
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
332
499
907
852
637
934
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
744
809
416
450
630
117
682
519
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 102 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 145 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 182 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 30
Giải sáu - 150K 378
Giải bảy - 40K 3446
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 26/06/2020
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
394
684
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
041
331
707
084
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
112
589
742
323
689
028
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
035
745
487
460
201
439
833
916
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 23 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 99 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 190 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 331 Giải tư - 5Tr 9
Giải năm - 1Tr 49
Giải sáu - 150K 326
Giải bảy - 40K 2935

Thông tin chuyển nhượng
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me