In vé Dò - Cài đặt

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 27/09/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
636
327
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
529
447
522
903
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
594
520
567
980
799
276
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
302
555
183
567
478
132
300
440
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 25 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 15 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 40 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 73 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 36
Giải năm - 150K 425
Giải sáu - 40K 2911

Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 25/09/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
519
092
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
497
851
042
656
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
580
322
708
801
678
078
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
711
176
286
138
864
053
870
321
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 23 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 38 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210K 46 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 91 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 25
Giải năm - 150K 374
Giải sáu - 40K 4022

Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 22/09/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
748
205
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
144
352
988
083
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
638
856
953
447
527
510
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
415
266
781
251
937
549
727
563
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 18 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350K 58 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 71 Giải nhì - 10Tr 13
Giải ba - 100K 96 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 35
Giải năm - 150K 251
Giải sáu - 40K 2991

Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 20/09/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
749
728
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
129
815
512
887
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
912
455
880
107
913
773
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
576
780
189
005
504
447
946
780
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 34 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350K 44 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 113 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 65 Giải ba - 5Tr 8
Giải tư - 1Tr 17
Giải năm - 150K 349
Giải sáu - 40K 2603

Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 18/09/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
590
110
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
432
247
146
716
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
987
123
185
934
576
730
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
652
170
387
980
811
663
251
160
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 32 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 42 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 62 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 160 Giải ba - 5Tr 0
Giải tư - 1Tr 18
Giải năm - 150K 601
Giải sáu - 40K 4188

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me