In vé Dò - Cài đặt

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 13/12/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
493
998
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
564
286
590
306
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
927
366
460
070
657
670
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
056
661
507
912
829
542
197
202
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 267 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 90 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 126 Giải tư - 5Tr 4
Giải năm - 1Tr 25
Giải sáu - 150K 487
Giải bảy - 40K 4512
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 10/12/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
911
221
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
115
521
008
414
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
591
650
698
060
276
226
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
962
656
357
298
360
339
227
224
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 64 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 104 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 80 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 136 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 36
Giải sáu - 150K 585
Giải bảy - 40K 3491
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 08/12/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
795
829
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
025
836
766
350
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
782
068
071
409
452
643
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
020
148
409
022
402
723
182
057
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 38 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 71 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 129 Giải tư - 5Tr 11
Giải năm - 1Tr 41
Giải sáu - 150K 274
Giải bảy - 40K 3158
Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 06/12/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
641
172
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
175
070
412
082
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
659
719
505
046
734
400
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
364
291
626
896
651
100
868
498
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 131 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 201 Giải tư - 5Tr 10
Giải năm - 1Tr 48
Giải sáu - 150K 507
Giải bảy - 40K 4990
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 03/12/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
330
390
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
469
498
350
432
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
343
340
098
153
048
598
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
692
189
028
550
067
447
215
990
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 49 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 78 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 124 Giải tư - 5Tr 6
Giải năm - 1Tr 30
Giải sáu - 150K 442
Giải bảy - 40K 2867

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me