In vé Dò - Cài đặt

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 19/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
659
370
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
766
092
622
447
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
535
280
142
421
941
250
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
033
799
713
379
832
606
238
425
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 29 Đặc biệt - 1Tỷ 2
Giải nhất - 350K 63 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 112 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 315 Giải ba - 5Tr 22
Giải tư - 1Tr 100
Giải năm - 150K 715
Giải sáu - 40K 7183

Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 16/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
415
036
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
902
783
851
122
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
676
880
780
819
972
881
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
436
335
696
713
895
408
621
599
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 32 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 43 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 67 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 91 Giải ba - 5Tr 6
Giải tư - 1Tr 38
Giải năm - 150K 363
Giải sáu - 40K 3299

Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 14/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
184
236
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
507
051
640
584
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
969
006
298
520
497
729
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
357
026
896
284
650
349
780
861
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 33 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 34 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 83 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 120 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 22
Giải năm - 150K 475
Giải sáu - 40K 3055

Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 12/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
358
312
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
143
469
453
114
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
391
839
543
226
761
563
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
538
585
823
543
902
556
246
082
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 90 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 52 Giải nhất - 40Tr 4
Giải nhì - 210K 142 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 121 Giải ba - 5Tr 6
Giải tư - 1Tr 92
Giải năm - 150K 821
Giải sáu - 40K 5527

Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 07/02/2024

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
942
275
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
421
878
407
321
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
968
938
506
653
291
605
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
927
075
152
114
848
070
328
105
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 36 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350K 45 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 84 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 215 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 44
Giải năm - 150K 450
Giải sáu - 40K 3468

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me