In vé Dò - Cài đặt

Xổ Số Cào

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/09/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9KF2KF6KF15KF8KF13KF
93901
G.Nhất
29743
G.Nhì
74749
24114
G.Ba
11745
24603
47552
26902
02551
09078
G.Tư
2410
5244
7589
6247
G.Năm
6371
5447
7365
6465
3567
7674
G.Sáu
783
359
506
G.Bảy
36
83
39
17

Nam Định - 18/09/21

0123456789
2410
2551
6371
3901
7552
6902
9743
4603
783
83
4114
5244
7674
1745
7365
6465
506
36
6247
5447
3567
17
9078
4749
7589
359
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 7HY8HY15HY4HY10HY1HY
26654
G.Nhất
20585
G.Nhì
51339
80495
G.Ba
73145
54425
13470
95180
51294
10392
G.Tư
6147
1153
8442
6773
G.Năm
8484
0277
8909
5947
1763
3538
G.Sáu
496
219
658
G.Bảy
13
51
11
19

Nam Định - 11/09/21

0123456789
3470
5180
51
11
0392
8442
1153
6773
1763
13
1294
8484
6654
0585
0495
3145
4425
496
6147
0277
5947
3538
658
1339
8909
219
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 13HQ15HQ1HQ5HQ4HQ10HQ
29855
G.Nhất
28539
G.Nhì
81656
35270
G.Ba
52786
21877
28766
80636
88321
37142
G.Tư
2287
8360
9211
3355
G.Năm
9497
6858
4094
1111
9263
1312
G.Sáu
945
111
675
G.Bảy
38
80
06
35

Nam Định - 04/09/21

0123456789
5270
8360
80
8321
9211
1111
111
7142
1312
9263
4094
3355
945
675
35
9855
1656
2786
8766
0636
06
1877
2287
9497
6858
38
8539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 5HF6HF8HF7HF9HF1HF
50509
G.Nhất
96823
G.Nhì
95438
67362
G.Ba
06101
36817
08356
70684
30641
71561
G.Tư
0324
5817
5364
1563
G.Năm
5961
2931
2584
3068
2520
3384
G.Sáu
445
478
538
G.Bảy
30
80
98
74

Nam Định - 28/08/21

0123456789
2520
30
80
6101
0641
1561
5961
2931
7362
6823
1563
0684
0324
5364
2584
3384
74
445
8356
6817
5817
5438
3068
478
538
98
0509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 8GY15GY5GY7GY11GY10GY
69157
G.Nhất
89294
G.Nhì
51019
96584
G.Ba
52114
87827
92136
62300
37014
45644
G.Tư
5615
3946
4778
3864
G.Năm
4147
8240
1391
7612
4479
7932
G.Sáu
103
601
674
G.Bảy
56
41
12
28

Nam Định - 21/08/21

0123456789
2300
8240
1391
601
41
7612
7932
12
103
9294
6584
2114
7014
5644
3864
674
5615
2136
3946
56
7827
4147
9157
4778
28
1019
4479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 14GQ6GQ12GQ5GQ13GQ1GQ
55853
G.Nhất
83841
G.Nhì
91798
15446
G.Ba
61891
67201
07537
98419
62103
36716
G.Tư
9010
2491
0342
9586
G.Năm
5045
8636
9120
3683
4955
0222
G.Sáu
967
940
293
G.Bảy
57
00
86
94

Nam Định - 14/08/21

0123456789
9010
9120
940
00
3841
1891
7201
2491
0342
0222
2103
3683
293
5853
94
5045
4955
5446
6716
9586
8636
86
7537
967
57
1798
8419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 4GF1GF10GF8GF7GF12GF
49634
G.Nhất
05277
G.Nhì
85220
92179
G.Ba
26820
09896
33657
22163
72117
40086
G.Tư
9033
7307
4692
8894
G.Năm
3831
6721
8318
0825
0517
9299
G.Sáu
900
800
620
G.Bảy
82
93
75
84

Nam Định - 07/08/21

0123456789
5220
6820
900
800
620
3831
6721
4692
82
2163
9033
93
8894
84
9634
0825
75
9896
0086
5277
3657
2117
7307
0517
8318
2179
9299
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me