In vé Dò - Cài đặt

Xổ Số Cào

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 19/06/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 14DP13DP3DP9DP10DP8DP
02283
G.Nhất
58255
G.Nhì
01657
06701
G.Ba
91266
84964
27203
66523
51367
49639
G.Tư
8935
3818
5601
9446
G.Năm
3699
2160
3449
4422
5004
6817
G.Sáu
776
056
519
G.Bảy
38
86
00
84

Nam Định - 12/06/21

0123456789
2160
00
6701
5601
4422
7203
6523
2283
4964
5004
84
8255
8935
1266
9446
776
056
86
1657
1367
6817
3818
38
9639
3699
3449
519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11DF4DF5DF9DF10Df13DF
10263
G.Nhất
84855
G.Nhì
75330
03907
G.Ba
81512
16104
73677
91089
87745
84811
G.Tư
5701
3312
3838
2644
G.Năm
7792
7464
4444
1360
1536
6741
G.Sáu
482
302
689
G.Bảy
65
37
13
33

Nam Định - 05/06/21

0123456789
5330
1360
4811
5701
6741
1512
3312
7792
482
302
13
33
0263
6104
2644
7464
4444
4855
7745
65
1536
3907
3677
37
3838
1089
689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9CX4CX14CX3CX1CX13CX
81687
G.Nhất
54246
G.Nhì
57450
34972
G.Ba
15044
72692
88895
87300
71232
92613
G.Tư
8087
8713
0896
6614
G.Năm
9840
1399
5564
5175
0873
2587
G.Sáu
871
815
156
G.Bảy
88
14
41
75

Nam Định - 29/05/21

0123456789
7450
7300
9840
871
41
4972
2692
1232
2613
8713
0873
5044
6614
5564
14
8895
5175
815
75
4246
0896
156
8087
2587
1687
88
1399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 4CP5CP12CP7CP11CP14CP
94325
G.Nhất
23259
G.Nhì
66640
23376
G.Ba
31105
72282
82200
63910
11030
94597
G.Tư
5287
3838
8246
6355
G.Năm
1337
8328
5374
8056
8762
8690
G.Sáu
164
827
706
G.Bảy
73
69
49
51

Nam Định - 22/05/21

0123456789
6640
2200
3910
1030
8690
51
2282
8762
73
5374
164
1105
6355
4325
3376
8246
8056
706
4597
5287
1337
827
3838
8328
3259
69
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 13CF5CF3CF2CF8CF9CF
59925
G.Nhất
41995
G.Nhì
32104
99664
G.Ba
62977
31241
33408
92887
12145
51393
G.Tư
7548
9776
9558
0921
G.Năm
2315
6863
8680
6329
2377
6711
G.Sáu
952
319
693
G.Bảy
94
16
55
43

Nam Định - 15/05/21

0123456789
8680
1241
0921
6711
952
1393
6863
693
43
2104
9664
94
1995
2145
2315
55
9925
9776
16
2977
2887
2377
3408
7548
9558
6329
319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 13BX15BX2BX11BX3BX12BX
26493
G.Nhất
54128
G.Nhì
01818
98582
G.Ba
01507
93059
78338
90688
06793
50767
G.Tư
1368
2142
3396
9675
G.Năm
0800
1786
2056
1442
8078
0933
G.Sáu
904
022
880
G.Bảy
65
25
50
99

Nam Định - 08/05/21

0123456789
0800
880
50
8582
2142
1442
022
6793
0933
6493
904
9675
65
25
3396
1786
2056
1507
0767
4128
1818
8338
0688
1368
8078
3059
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9BP14BP6BP7BP11BP8BP
05365
G.Nhất
60256
G.Nhì
96537
26510
G.Ba
18728
36168
67052
44399
69293
48241
G.Tư
1981
7413
6040
3021
G.Năm
9589
9440
4767
5311
7420
7328
G.Sáu
989
920
111
G.Bảy
89
15
48
57

Nam Định - 01/05/21

0123456789
6510
6040
9440
7420
920
8241
1981
3021
5311
111
7052
9293
7413
15
5365
0256
6537
4767
57
8728
6168
7328
48
4399
9589
989
89
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me