In vé Dò - Cài đặt

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/06/2021

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 05/06/2021
14 22 25 39 41 52 17
Giá trị Jackpot 1
31.431.471.600
Giá trị Jackpot 2
3.159.052.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31.431.471.600
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.159.052.400
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 411 500.000
Giải ba 3 số 8958 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 05/06/2021
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 7803
0
Giải nhì 3514
1771
9
Giải ba 9694
7879
2892
13
Giải KK 1  803
24
Giải KK 2   03
268
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  05/06/2021
3
 
7
3
 
1
7
6
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 05/06/2021
01
09
13
15
23
24
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 05/06/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 04/06/2021

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 04/06/2021
19 24 31 32 35 36
Giá trị Jackpot
25.695.873.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 25.695.873.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 940 300.000
Giải ba 3 số 15583 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ sáu, ngày 04/06/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
760
239
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
917
354
075
838
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
587
620
853
955
796
229
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
404
984
799
759
443
037
411
158
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 67 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 488 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 113 Giải tư - 5Tr 5
Giải năm - 1Tr 34
Giải sáu - 150K 309
Giải bảy - 40K 2972

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/06/2021

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 03/06/2021
04 08 21 24 26 47 43
Giá trị Jackpot 1
58.284.817.050
Giá trị Jackpot 2
3.217.550.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 1 58.284.817.050
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.217.550.100
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 719 500.000
Giải ba 3 số 15609 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ năm, ngày 03/06/2021
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 6503
4
Giải nhì 9314
4873
3
Giải ba 6198
0188
8047
2
Giải KK 1  503
38
Giải KK 2   03
410
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ năm ngày  03/06/2021
9
 
5
0
 
8
9
9
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ năm ngày 03/06/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 02/06/2021

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 02/06/2021
10 20 22 26 31 42
Giá trị Jackpot
23.915.617.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 23.915.617.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 925 300.000
Giải ba 3 số 15753 30.000
Kỳ quay thưởng Thứ tư, ngày 02/06/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
104
555
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
481
038
421
922
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
968
549
999
769
669
529
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
533
030
277
237
993
935
314
928
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 53 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 567 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 2
Giải năm - 1Tr 8
Giải sáu - 150K 271
Giải bảy - 40K 2973
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ tư ngày  02/06/2021
4
 
6
0
 
6
1
7
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ tư Ngày 02/06/2021
05
06
07
10
18
28
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ tư ngày 02/06/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 01/06/2021

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 01/06/2021
06 12 14 27 43 45 38
Giá trị Jackpot 1
56.326.866.150
Giá trị Jackpot 2
4.452.320.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 56.326.866.150
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.452.320.650
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 723 500.000
Giải ba 3 số 15388 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ ba, ngày 01/06/2021
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 7556
2
Giải nhì 1533
2267
7
Giải ba 6406
6421
8776
9
Giải KK 1  556
58
Giải KK 2   56
284
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ ba ngày  01/06/2021
0
 
4
3
 
5
6
2
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ ba ngày 01/06/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 31/05/2021

Kỳ quay thưởng Thứ hai, ngày 31/05/2021
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
678
743
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
664
443
734
903
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
454
700
610
746
790
278
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
485
513
531
732
793
087
909
304
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 36 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 173 Giải tư - 5Tr 12
Giải năm - 1Tr 37
Giải sáu - 150K 487
Giải bảy - 40K 3118
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ hai ngày  31/05/2021
3
 
9
4
 
9
2
4
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ hai ngày 31/05/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 30/05/2021

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 30/05/2021
07 10 19 30 40 45
Giá trị Jackpot
22.221.494.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 22.221.494.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1201 300.000
Giải ba 3 số 18144 30.000
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ nhật ngày  30/05/2021
0
 
2
4
 
5
6
5
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ nhật ngày 30/05/2021

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 29/05/2021

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 29/05/2021
02 11 31 37 43 55 14
Giá trị Jackpot 1
54.265.804.950
Giá trị Jackpot 2
4.223.313.850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 54.265.804.950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.223.313.850
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 588 500.000
Giải ba 3 số 13348 50.000
- Xổ số tự chọn Max 4D
Thứ bảy, ngày 29/05/2021
Giải thưởng Kết quả Số lượng Giá trị
Giải nhất 7552
2
Giải nhì 9406
3925
2
Giải ba 5529
7105
9586
8
Giải KK 1  552
50
Giải KK 2   52
424
Xổ số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ bảy ngày  29/05/2021
7
 
8
0
 
0
4
8
Xổ số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ bảy Ngày 29/05/2021
06
15
27
33
35
071
Xổ số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ bảy ngày 29/05/2021
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me