In vé Dò - Cài đặt

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 10/12/2021

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
911
221
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
115
521
008
414
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
591
650
698
060
276
226
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
962
656
357
298
360
339
227
224
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 64 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 104 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 80 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 136 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 36
Giải năm - 150K 585
Giải sáu - 40K 3491

Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 08/12/2021

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
795
829
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
025
836
766
350
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
782
068
071
409
452
643
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
020
148
409
022
402
723
182
057
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 38 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 71 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 102 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 129 Giải ba - 5Tr 11
Giải tư - 1Tr 41
Giải năm - 150K 274
Giải sáu - 40K 3158

Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 06/12/2021

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
641
172
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
175
070
412
082
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
659
719
505
046
734
400
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
364
291
626
896
651
100
868
498
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 31 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 123 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210K 131 Giải nhì - 10Tr 6
Giải ba - 100K 201 Giải ba - 5Tr 10
Giải tư - 1Tr 48
Giải năm - 150K 507
Giải sáu - 40K 4990

Kết quả Max 3D Thứ sáu, ngày 03/12/2021

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
330
390
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
469
498
350
432
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
343
340
098
153
048
598
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
692
189
028
550
067
447
215
990
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 30 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 49 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210K 78 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 124 Giải ba - 5Tr 6
Giải tư - 1Tr 30
Giải năm - 150K 442
Giải sáu - 40K 2867

Kết quả Max 3D Thứ tư, ngày 01/12/2021

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
580
175
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
257
189
407
243
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
210
618
264
108
648
199
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
006
753
281
901
259
851
218
463
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 31 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350K 79 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 105 Giải nhì - 10Tr 6
Giải ba - 100K 139 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 43
Giải năm - 150K 278
Giải sáu - 40K 3134

Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 minhngoc.me. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | minhngoc.me | xsmn | xsmb | minhngoc me