XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MEGA 6/45
C.Nhật - 18/10/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
** ** **
** ** **
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... Tỷ
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhngoc.me
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MEGA 6/45
C.Nhật - 18/10/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
** ** **
** ** **
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... Tỷ
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhngoc.me
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MEGA 6/45
C.Nhật - 18/10/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
** ** **
** ** **
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... Tỷ
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhngoc.me
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MEGA 6/45
C.Nhật - 18/10/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
** ** **
** ** **
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... Tỷ
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhngoc.me
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MEGA 6/45
C.Nhật - 18/10/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
** ** **
** ** **
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... Tỷ
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhngoc.me
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MEGA 6/45
C.Nhật - 18/10/2020
Kết quả xổ số Mega 6/45
** ** **
** ** **
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải SL Giá trị
6 số ... Tỷ
5 số ... 10 Triệu
4 số ... 300.000đ
3 số ... 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật tại website: www.minhngoc.me
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò