XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
26/11/19
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 8361
15Tr 0
Nhì 3376
0647
6.5Tr 7
Ba 5089
4590
8866
3Tr 14
KK1  361
1Tr 34
KK2   61
100N 312
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhngoc.me
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
26/11/19
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 8361
15Tr 0
Nhì 3376
0647
6.5Tr 7
Ba 5089
4590
8866
3Tr 14
KK1  361
1Tr 34
KK2   61
100N 312
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhngoc.me
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
26/11/19
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 8361
15Tr 0
Nhì 3376
0647
6.5Tr 7
Ba 5089
4590
8866
3Tr 14
KK1  361
1Tr 34
KK2   61
100N 312
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhngoc.me
Kính chúc quý khách may mắn!
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 4D
T.Ba
26/11/19
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất 8361
15Tr 0
Nhì 3376
0647
6.5Tr 7
Ba 5089
4590
8866
3Tr 14
KK1  361
1Tr 34
KK2   61
100N 312
Lưu ý: '...' là đang chờ thống kế sau 6h50' có kết quả !!!
Kết quả xổ số Max 4D được trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp tại website:
www.minhngoc.me
Kính chúc quý khách may mắn!
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò