KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 4D
T.Bảy
18/09/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất **** 15Tr ...
Nhì ******** 6.5Tr ...
Ba ************ 3Tr ...
KK1 x*** 1Tr ...
KK2 xx** 100N ...
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL ... ... ... ...
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL ... ... ... ...
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL ... ... ... ...
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 4D
T.Bảy
18/09/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất **** 15Tr ...
Nhì ******** 6.5Tr ...
Ba ************ 3Tr ...
KK1 x*** 1Tr ...
KK2 xx** 100N ...
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL ... ... ... ...
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL ... ... ... ...
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL ... ... ... ...
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 4D
T.Bảy
18/09/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất **** 15Tr ...
Nhì ******** 6.5Tr ...
Ba ************ 3Tr ...
KK1 x*** 1Tr ...
KK2 xx** 100N ...
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL ... ... ... ...
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL ... ... ... ...
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL ... ... ... ...
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
KẾT QUẢ XỔ SỐ
MAX 4D
T.Bảy
18/09/21
Xổ số điện toán Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất **** 15Tr ...
Nhì ******** 6.5Tr ...
Ba ************ 3Tr ...
KK1 x*** 1Tr ...
KK2 xx** 100N ...
Xổ số điện toán Max 4D tổ hợp
GIẢI TH 4 TH 6 TH 12 TH 24
Nhất G.Trị 7.5TR 5TR 2.5TR 1.2TR
SL ... ... ... ...
Nhì G.Trị 1.8TR 1.2TR 600K 300K
SL ... ... ... ...
Ba G.Trị 900K 600K 300K 150K
SL ... ... ... ...
Lưu ý: Kết quả Max 4D tổ hợp dựa vào kết quả Max 4D phía trên (KHÔNG cần theo thứ tự).
In kết quả xổ số tại MinhChinh.com
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò