XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 3D
T.Hai
05/06/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
***
***
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
***
***
***
***
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
***
***
***
***
***
***
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
***
***
***
***
***
***
***
***
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
Chúc quý khách may mắn !
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 3D
T.Hai
05/06/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
***
***
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
***
***
***
***
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
***
***
***
***
***
***
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
***
***
***
***
***
***
***
***
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
Chúc quý khách may mắn !
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 3D
T.Hai
05/06/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
***
***
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
***
***
***
***
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
***
***
***
***
***
***
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
***
***
***
***
***
***
***
***
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
Chúc quý khách may mắn !
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
MAX 3D
T.Hai
05/06/23
Xổ số điện toán Max 3D
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
***
***
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
***
***
***
***
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
***
***
***
***
***
***
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
***
***
***
***
***
***
***
***
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
Chúc quý khách may mắn !
Bản in mặc định
Bản in không nền
08 7309 9007
Loại: Ngày:
Bản In:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Loại:
Từ Ngày: Đến Ngày:
Mẫu In:
Chú ý
Bạn có thể in vé dò trực tiếp, nhiều ngày, tùy chỉnh vị trí hoặc bỏ bớt đài theo khu vực... Có nhiều mẫu và số bảng kqxs/ tờ A4 khác nhau.
Để in với thông tin Công Ty, Đại lý, địa chỉ & số điện thoại... của bạn trên giấy dò bạn cần đăng nhập trước khi in. Nếu chưa có tài khoản click đăng ký miễn phí.
Lưu thay đổi
Reset
Load mặc định
In vé dò